Informatie geluidsopname

Het is toegestaan geluidsopname(s) te maken van het gesprek met uw arts, bijvoorbeeld met uw telefoon. Wel verzoeken wij u dit vooraf te melden. Het verspreiden van deze opname(s) buiten de privésfeer zonder onze toestemming is wettelijk niet toegestaan.

Bron: KNMG-Handreiking ‘Opnemen van gesprekken door patiënten.’