Wet op de privacy AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Door deze wijziging wordt in heel Europa dezelfde privacywetgeving van kracht.

Wilt u meer weten over de nieuwe wet? Kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitsgegevens.nl)